HOMECLASSESSERVICESABOUT USCONTACT USJPENTH

สินค้าและบริการ: แต่งชุดไทย

สัมผัสนาฏศิลป์ไทย

สัมผัสประสบการณ์การรำไทย สำหรับนักท่องเที่ยว แต่งชุดไทย ถ่ายภาพ เรียนพื้นฐานการรำไทย และรับภาพถ่าย พร้อมใบรับรองผ่านการอบรม เป็นของที่ระลึกรายละเอียด
  1. สวมชุดไทย
  2. อุ่นเครื่องการรำ
  3. เรียนการไหว้
  4. เรียนการขยับมือและเท้าในการรำไทย
  5. เรียนการแสดงอารมณ์ด้วยร่างกายและมือ เช่น เสียใจ รัก และ ยิ้ม.
  6. เรียนการแสดงนาฎศิลป์ โดยรำตามผู้ฝึกสอน
  7. เพลิดเพลินกับประสบการณ์การแต่งชุดไทย พร้อมทั้งแต่งหน้าและถ่ายรูป
  8. ถ่ายภาพพร้อมฉากหลังแบบไทยๆ
  9. รับใบรับรองพร้อมใส่กรอบกับรูปถ่ายเพื่อเป็นที่ระลึก

 

Thai Instruments
Soap Carving