HOMECLASSESSERVICESABOUT USCONTACT USJPENTH

Services: เช่าชุดไทย


บริการให้เช่าชุดไทยทางศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)  ได้มีบริการเช่าชุดไทยไม่ว่าจะเป็น  ชุดภาคเหนือ  ชุดภาคกลาง  ชุดภาคอีสาน  และชุดภาคใต้   ทางศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)  มีบริการ  รวมทั้งชุดผู้หญิง  ชุดผู้ชาย  เด็กผู้หญิง  เด็กผู้ชาย

ชุดไทยแบบเดี่ยว

เช่าชุดไทยแบบกลุ่ม (4คนขึ้นไป)